dissabte, 12 de gener de 2013

Assumpció Mateu

Darrer treball d' Assumpció Mateu al taller, quatre gravats al aiguafort, aiguatinta al sucre i alcogravat sobre imatge fotogràfica  litografiada.